رفتن به محتوای اصلی
x

فایلهای آموزشی واحدها

 فایلهای آموزشی واحدهاsamt

بیماریهای شایع مردان

فرمهای آماری واحد بهداشت حرفه ای شش ماهه دوم1401

محتوای آموزشی AUB

مطالب آموزشی فرم 26

کارگاه AsQ-sE2

بسته جامع خدمتی واحد تغذیه1401

مراقبت و نگهداری از نوزاد نارس1401

محتوای کارگاه نیاز سنجی آموزشی کارکنان

نحوه گزارشگیری از داشبورد مدیریتی و مقایسه با سامانه سیب و مرگ

فصل نامه بهورز1401

 

کلیات تشخیص اچ آی وی

 

مطالب جدید سویه  امیکرون1401

پاورپوینت آموزشی دیابت1401

پیشگیری و کنترل فشار خون بالا1401

سال 1402

اپیدمیولوژی 1402

خشکسالی و پیامدهای آن1402

شاخص آمار140

بیماریهای متابولیک ارثی فایل اول

بیماریهای متابولیک ارثی فایل دوم 

برنامه عملیاتی پسماند

فرمهای اماری صنایع 6ماهه اول 1402

حوادث شیمیایی1402

نمونه برنامه عملیاتی نوشته شده پسماند1402

تغذیه در صنعت1402

Brucellosis SLIDS-SHEPmodel 1402

دستورالعمل کشوری مراقبت التور1402

همگون سازی واحد واگیر1

همگون سازی واحد واگیر2

همگون سازی واحد واگیر

غربالگری کم شنوایی نوزادان

دعوتنامه جلسه آموزشی واحد بهداشت حرفه ای با موضوع روش ارزیابی حرکات تکراری

کتاب های شیوه زندگی سالم در سالمندی

محتوای آموزشی کارگاه تغذیه و سقوط در سالمندان

حقوق نوجوان1402

پاور حقوق کودک1402

محتوای آموزشی سلامت دهان ودندان1402

کلیپ حقوق1402

فصلنامه پاییز1402

آشنایی با امور دفتری هدف کلی آموزش

بهداشت حرفه ای

فن بیان و سخنوری

بهداشت حرفه ای 2

تکریم ارباب رجوع

بسته اختصاصی توجیهی  بدو خدمت کارکنان 

آداب مکالمات تلفنی چیست

فرمهای  خام آماری صنایع  فلاورجان - شش ماهه دوم  1402

سلامت روان در دوران سالمندی 1402

اصول تهویه . آرایشگاه . نمونه برداری  غذا - بهداشت محیط  1402

آگهی پذیرش بهمن1402 با مدرک کار 1402

نسخه نهایی خدمات سطح اول

بسته های آموزشی معاونت بهداشتی 1402

بسیج ملی تغذیه 1402

مناقصه پسماند پزشکی

خودمراقبتی در استفاده از فضای مجازی

معرفی خدمات گروه سنی سالمندان و مطالب علمی

بسته اختصاصی توجیهی بدو خدمت پرسنل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان  1403

هفته اطلاع رسانی بیماریهای زئونوز - 1403