رفتن به محتوای اصلی
x

مصاحبه و گزینش بیستمین دوره فراگیر پذیرش بهورز سال ۱۴۰۳

 ✍ به گزارش واحد روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان 🔷 شهرستان فلاورجان 🔷 در تاریخ۱۴۰۳/۳/۲۱ ، مصاحبه و گزینش بیستمین دوره فراگیر پذیرش بهورز سال ۱۴۰۳ ، با حضور آقای دکتر فاطمی مدیر شبکه و خانم رفیعیان مسئول بهورزی مرکز بهداشت استان ،خانم دکتر فراست کیش کارشناس گسترش مرکز بهداشت استان ، خانم پور کرمانی نماینده گزینش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و همچنین مسئولین واحدهای گسترش ،مرکز آموزش بهورزی ، حراست ، کارگزینی و مربیان آموزشگاه بهورزی شبکه بهداشت و درمان فلاورجان، به منظور جذب بهورز در مراکز تحت پوشش این شبکه انجام پذیرفت .