رفتن به محتوای اصلی
x

قمه زدن . بدعت در دین

 بدعت قمه زدن در عاشورا و تاسوعا