مدیریت کاهش خطر بلایا

معرفی واحد

رسالت

بیانیه ماموریت

اهداف برنامه عملیاتی

EOP

فرمت تدوین EOPمراکز سلامت جامعه شهری و روستایی

(مقدمه معرفی مرکز- سابقه شامل اقدامات انجام گرفته در مرکز جهت افزایش توانمندی کارکنان جامعه- چارت فرماندهی حادثه ICSمرکز)

کارکردهای اختصاصی مرکز شامل اقدامات واحد بهداشت محیط، مبارزه با بیماری ها و مراقبین سلامت

 
 
اشتراک در مدیریت کاهش خطر بلایا

ارتباط با ما

 فلاورجان  بلوار طالقانی - شبکه بهداشت و درمان فلاورجان - تلفن ۵-۳۷۴۲۱۱۰۱ - شماره فکس : ۳۷۴۲۲۷۲۷

آدرس تلگرام