کمیته هماهنگی با فوریتهای قهدریجان وپیربکران

کمیته هماهنگی با فوریتهای قهدریجان وپیربکران با حضور دکتر بهرامی کیا مدیر محترم شبکه بهداشت و درمان فلاورجان،مدیرعامل محترم شرکت کوثر پرستارسپاهان ومسئولین محترم شبکه در تاریخ ۹۷/۴/۱۶ در دفتر مدیریت شبکه برگزار شد.دراین جلسه پیرامون پرداخت حقوق پرسنل و نحوه نظارت بر داروها و آمبولانس موجود در هریک از مرکز فوریتها بحث وتبادل نظرشد.

ارتباط با ما

 فلاورجان  بلوار طالقانی - شبکه بهداشت و درمان فلاورجان - تلفن ۵-۳۷۴۲۱۱۰۱ - شماره فکس : ۳۷۴۲۲۷۲۷

آدرس تلگرام