کمیته فوریتهای پزشکی قهدریجان و پیربکران با حضور مدیر شبکه و معاونین با مدیرعامل شرکت کوثر پرستار سپاهان

کمیته فوریتهای پزشکی قهدریجان و پیربکران با حضور مدیر شبکه و معاونین با مدیرعامل شرکت کوثر پرستار سپاهان

ارتباط با ما

 فلاورجان  بلوار طالقانی - شبکه بهداشت و درمان فلاورجان - تلفن ۵-۳۷۴۲۱۱۰۱ - شماره فکس : ۳۷۴۲۲۷۲۷

آدرس تلگرام