کارگاه آموزشی با موضوع بیماریهای منتقله از راه آمیزش

در تاریخ دهم و هفدهم اردیبهشت ماه ، کارگاه آموزشی با موضوع " بیماریهای منتقله از راه آمیزش"  و " بیماریهای پستان و پیشگیری از سرطان پستان وسرویکس" ویژه پزشکان و ماماهای  تحت پوشش مراکز ، به صورت وبینار توسط واحد سلامت خانواده و جمعیت برگزار گردید.

ارتباط با ما

 فلاورجان  بلوار طالقانی - شبکه بهداشت و درمان فلاورجان - تلفن ۵-۳۷۴۲۱۱۰۱ - شماره فکس : ۳۷۴۲۲۷۲۷

آدرس تلگرام