کارگاه آموزشی تغذیه در پیشگیری وکنترل سرطان

کارگاه آموزشی تغذیه در  پیشگیری و کنترل سرطان در تاریخ۹۷/۴/۱۹ جهت مراقبین سلامت دولتی  به صورت وبینار توسط واحد بهبود تغذیه جامعه برگزار شد . ضمنا مطالب آموزشی کارگاه در سایت شبکه بهداشت ودرمان فلاورجان در قسمت محتوای اموزشی بارگذاری شد.

ارتباط با ما

 فلاورجان  بلوار طالقانی - شبکه بهداشت و درمان فلاورجان - تلفن ۵-۳۷۴۲۱۱۰۱ - شماره فکس : ۳۷۴۲۲۷۲۷

آدرس تلگرام