واحدبهبود تغذیه

کارگاه اموزشی تغذیه در سرطان

کارگاه اموزشی نقش تغذیه در پیشگیری و کنترل سرطان در تاریخ ۲۸و۲۹ اردیبهشت ماه جهت پرسنل بهداشت خانواده و مامایی توسط واحد بهبود تغذیه بگزار گردید.

اشتراک در واحدبهبود تغذیه

ارتباط با ما

 فلاورجان  بلوار طالقانی - شبکه بهداشت و درمان فلاورجان - تلفن ۵-۳۷۴۲۱۱۰۱ - شماره فکس : ۳۷۴۲۲۷۲۷

آدرس تلگرام