معرفی واحد سلامت خانواده و جمعیت

 

 

کارشناس مسئول واحد : اکرم مشهدی

کارشناس مادران : الهه قاسمی

کارشناس کودکان: زهره مهری - زینب شجاعی

کارشناس میانسالان : نداکیانی

کارشناس خدمات باروری سالم:زهرا صادقی 

کارشناس سالمندان : معصومه شاهوردی

 

رسالت يا بيانيه ماموريت برنامه خدمات باروری سالم

 

برنامه خدمات باروری سالم در راستاي سلامت مادر و كودك متولي كاهش حاملگيهاي نا خواسته و پر خطر از ديدگاه خدمات باروری سالم  ميباشد و تلاش مينمايد تا با كمك در برنامه ريزي انتقال سيا ستهاي وزارت متبوع .آموزش و باز آموزي ، پژوهش و پشتيباني ، بر آورد و پيگيري توزيع وسايل و لوازم پيشگيري از بارداري و نظارت بر كار پرسنل . خدمات آموزشي مشاوره اي و مراقبتي به داوطلبين ازدواج و كليه مردان و زنان بالاي ۱۰سال ايراني و غير ايراني ،مجردو متاهل در حين ازدواج با كيفيت مطلوب و به طور رايگان از طريق واحدهاي بهداشتي درماني انجام ميشود.

 

تقويت ارتباط با بخش خصوصي ،اطلاع رساني از طريق رسانه هاي گروه، معرفي سيستم نداي بهداشت ، تهيه و توزيع جزوات آموزشي انجام هماهنگي با واحد ها، مراكز آموزشي وساير ادارات و ارگانها از ديگر سياستها ، در راستاي ارائه هر چه بهتر خدمات تنظيم خانواده ميباشد.

 

ما در نظر داريم تا با استفاده از تازه ترين اطلاعات و دستور العملهاي علمي،اجرايي و دوره آموزشي موجبات ارتقائ آگاهي و مهارت پرسنل محيطي وستادي را فراهم سازد. همچنين كسب اطلاعات و آمار تجزيه و تحليل آنها و استفاده از نتايج IMESو آزمون دستورالعملهاي تنظيم خانواده استاني از جمله فعاليتهاي است كه ما را در رسيدن به اهداف ياري مي نمايد.

 

اهداف بلند مدت در برنامه خدمات باروری سالم در شهرستان فلاورجان

 

۱.     افزايش پوشش كمي در روشهاي مدرن تنظيم خانواده

۲.     كاهش حاملگي هاي ناخواسته و پر خطر از ديدگاه تنظيم خانواده

۳.     بهبود كيفي ارائه مشاوره و آموزشهاي قبل از ازدواج

۴.     افزايش جلب مشاركت مردان در برنامه هاي خدمات باروری سالم

۵.     بهبود كيفي ارائه خدمات مشاوره تنظيم خانواده

۶.     افزايش همكاري بخش خصوصي در زمينه برنامه هاي باروری سالم

۷.     افزايش سطح آگاهي جامعه در زمينه روشهاي پيشگيري از بارداري

۸.     افزایش آموزش ومشاوره خانوارهای تک فرزند و بدون فرزند جهت اجرای سیاستها جدیدجمعیتی و افزایش نرخ باروری کلی

 

اهداف بلند مدت برنامه خدمات باروری سالم استان طبق شاخصهای برنامه پنجم (تاپایان سال۱۳۹۴)

افزایش پوشش روشهای مدرن تنظیم خانواده به میزان بیش از۶۵ درصد

کاهش درصد حاملگیهای ناخواسته تا میزان ۱۰درصد

کاهش درصدunmetneed  به میزان ۵ درصد

اهداف اختصاصي برنامه:

۱.     افزايش سطح ارائه خدمات  در خصوص نظام پیگیری وارجاع به ميزان ۱۰ در صد كه وضعيت موجود آن به ترتيب  ۷۷.۲  مي باشد.

 

۲.     حفظ پوشش تنظيم خانواده در شهر به ميزان ۲/۸۳در صد

 

۳.     حفظ پوشش تنظيم خانواده در روستا به ميزان ۷۹.۴در صد

 

۴.     بهبود كيفي وكمي پايش و ارزشيابي برنامه هاي تنظيم خانواده به ميزان ۸۵در صد كه وضعيت موجود ۸۱.۶ می باشد.

 

۵.     كاهش حاملگيهاي ناخواسته به ميزان ۵ درصد كه وضعيت موجود ۸.۳ می باشد.

 

برنامه میانسالان

 

 

 

بيانيه رسالت:

واحد سلامت ميانسالان متولي ارتقاي سطح سلامت ميانسالان از طريق كاهش مرگ و ناتواني ناشي از بيماري هاي اولويت دار دوره ميانسالي در راستاي تعهدات ملي و بين المللي مي باشد. عمده ترين بيماري هاي هدف اين برنامه بيماري هاي قلبي عروقي، بيماري هاي سرطاني، بيماري هاي عضلاني اسكلتي، بيماري هاي غدد متابوليك و تغذيه اي، بيماري هاي گوارشي، بيماري هاي ادراري تناسلي و اختلالات رواني مي باشد و فعاليت هاي اجرايي اين برنامه بر دو محور فعاليت هاي آموزشي و فعاليت هاي غربالگري استوار است. گروه هدف اين برنامه زنان و مردان ۳۰ تا ۶۰ ساله مي باشند كه بالغ بر ۶۵ درصد كل جمعيت كشور را شامل مي شوند و به عنوان سرمايه هاي اقتصادي و اجتماعي نقش مولد در جامعه ايفا مي نمايند و مسئوليت و بار وابستگي گروه هاي غيرفعال اقتصادي جامعه (كودكان زير ۱۵ سال و سالمندان بالاي ۶۴ سال) را بر عهده دارند و لذا سلامت اين نسل به عنوان نسل مولد و پويا، تضمين كننده سلامت جامعه مي باشد.

برنامه سلامت ميانسالان بر آن است تا با بهره گيري از تكنولوژي نوين براي انتقال مفاهيم سلامتي و ترويج شيوه زندگي سالم در ميانسالي در جهت كنترل عوامل خطر و كاهش بار بيماري هاي اولويت دار و نيز از طريق ارايه خدمات آموزشي و مشاوره اي و انجام تست پاپ اسمير (در زنان ۲۰ تا ۶۵ ساله حداقل يكبار ازدواج كرده) و معاينات سالانه پستان (در زنان ۲۰ تا ۶۹ ساله) در جهت تشخيص زودرس سرطان هاي شايع زنان و پيشگيري از مرگ و ناتواني اين سرطان ها اهتمام ورزد.

 

اهداف كلي:

·        ارتقاي شيوه زندگي سالم در گروه سني ميانسالي و بزرگسالي (۳۰ تا ۶۰ سالگي)

·        كاهش مرگ و ناتواني ناشي از بيماري هاي اولويت دار

 

اهداف بلند مدت (در برنامه پنجم توسعه):

۱.     کاهش نسبت مرگ ومیر به بروز سرطان پستان

۲.     کاهش نسبت مرگ ومیر به بروز سرطان گردن رحم

۳.     کاهش نسبت مرگ ومیر به بروز سرطان كولوركتال

۴.     کاهش نسبت مرگ ومیر به بروز سرطان پوست

 

چشم اندازبرنامه سلامت کودکان

سلامت همواره و در طول دوره های مختلف تاریخی یکی از حقوق مسلم انسانها بوده است که البته همگام با توسعه جوامع بشری بیش از گذ شته مورد توجه دولتها و سیاست گذاران حوزه سلامت و بهداشت قرار گرفته است چناچه تامین سلامت عمومی یکی از وظایف هر دولتی فارغ از نظامهای سیاسی شناخته شده است بدیهی است سلامت کودکان و تضمین آن در این بین از اهمیت بیشتری برخوردار است چرا که تامین سلامت در این دوره پایه سلامت فرد در کل دوران زندگی است ضمن اینکه آنان توانايی درک و تامین سلامت خود را ندارند و جامعه در قبال سلامت و آینده آنان مسئول است.جامعه بین المللی نیز خوشبختانه به ضرورت این مهم پی برده و در این راه گامهای بلندی بر داشته است ، دستیابی به اهداف توسعه هزاره که تمامی ۱۸۹ کشور عضو سازمان ملل متحد به آن متعهد شدند به صورت گسترده و بنیادی به کودکان و نوجوانان به عنوان مردمان و شهروندان آینده این جهان و فراتر از آن بزرگترین و مهمترین گروه اجتماعی حاضر در تمامی سطوح طرحها توجه شود. در این راستا برنامه سلامت کودکان با هدف ارائه مراقبتهای کیفی به کودکان سالم وبیمار ، اقدام مناسب در خصوص پیشگیری از مرگهای قابل اجتناب همچنین اجرای قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و ایجاد بیمارستانهای دوستدار کودک تدوین گردید.

 

بیانیه ماموریت

 

IMC:از سال ۱۹۷۰میلادی ، تعداد سالانه مرگ در کودکان زیر ۵ سال به حدود تقریباً یک سوم کاهش یافته است . هفت مرگ از هر ده مرگ کودک به دلیل عفونتهای حاد تنفسی ( اغلب پنومونی ) ، اسهال ، سرخک ، مالاریا ، سوءتغذیه و در اکثر موارد ترکیبی از این حالات می باشد .  انگیزه اصلی در تدوین استراتژی مراقبتهای ادغام یافته ناخوشیهای اطفال نیاز به مراقبتهای درمانی بوده است ولی در این استراتژی جنبه های دیگری نظیر تغذیه ، واکسیناسیون و سایر عناصر مربوط به پیشگیری از بیماریهای مهم و ارتقای سلامت نیز در نظر گرفته شده است .

 

WCC:برنامه مراقبت کودک سالم به دنبال یافتن راهی برای جدا کردن کودکان سالم از کودکان به ظاهر سالم یا مستعد به بیماری است که هنوز نشانه های بیماری در آنها مستقر نشده است . چراکه مراقبت از کودک ، حمایت ، آموزش و رشد و تکامل مطلوب را از دوران لقاح برای وی تأمین می نماید و نه تنها مراقبت کودک بلکه مراقبت از مادر را نیز که تأمین کننده بقاء رشد و تکامل کودک است در بر می گیرد.

 

ترويج تغذيه با شير مادر:به لحاظ مزایای بی نظیر بهداشتی، تغذیه ای، ایمونولوژیکی، روانی عاطفی و اقتصادی تغذیه با شیر مادر، این برنامه که اولین گام های آن از  سال ۱۳۶۵ برداشته شده بود، از سال ۱۳۷۰ همزمان با نهضت جهانی ترویج تغذیه با شیر مادر برای اجرا درکشور مدون گردید.

 

نظام ثبت مرگ كودكان ۵۹-۱ ماهه:از آنجا كه مرگ و مير كودكان يكي از شاخصهاي توسعه در هر كشوري مي باشد  اين برنامه با هدف ثبت دقيق آمار مرگ كودكان ۵۹-۱ ماهه و انجام مداخله هاي منا سب جهت كاهش موارد مرگ تدوين شده  است.

 

 

  اهداف کلی برنامه کودکان

برنامه نظام مراقبت از مرگ کودکان

بهبود کمی و  کیفی در اجرای کمیته بررسی مرگ در نظام بررسی مراقبت از  مرگ کودکان  زیر ۵ سال

افزایش کمی و کیفی در  ثبت و گزارش دهی مرگ کودکان زیر ۵ سال در خارج و داخل بیمارستان

برنامه مراقبت ادغام یافته کودک سالم

افزایش کمی و کیفی  مراقبت های ادغام یافته کودک سالم در گروه سنی  زیر ۸ سال در واحد های بهداشتی و درمانی 

بهبود کمی و کیفی هماهنگی های بین بخشی در مراقبت های ادغام یافته کودک سالم 

برنامه ادغام یافته کودک بیمار

ارتقاء کمی و کیفی در ارائه  خدمات مراقبت های ادغام یافته کودک بیمار (مانا )در واحدهای بهداشتی و درمانی

بهبود کمی و کیفی هماهنگی های بین بخشی در مراقبت ادام یافته کودک بیمار

ترویج تغذیه با شیر مادر

تداوم تغذیه با شیرمادر همراه با شروع به موقع غذاهای کمکی مناسب  تا پایان ۲ سالگی تا ۱۰۰ درصد

ارتقا کمی و کیفی  شاخص های بیمارستان های دوستدار کودک  به میزان ۱۰ درصد وضعیت موجود 

 

رسالت واحدسلامت مادران:

این واحد متولی كاهش بار بیماری های ناشی از حاملگی، زایمان و پس از زایمان در مادر ( تا ۶ هفته پس از زایمان ) جنین و نوزاد ( تا ۶ ساعت اول پس از زایمان ) در راستای تعهدات ملی و بین المللی و با توجه به ارزش های سازمانی است.

بيانيه مأموريت واحدسلامت مادران:

گروه مادران برنامه ريزي مي نمايد تا خدمات آموزشي، مشاوره اي، مراقبتي در دوران قبل از بارداري، حين بارداري و پس از زايمان به كليه زنان خواهان بارداري، خانم هاي باردار و زايمان كرده با كيفيت مطلوب و بطور رايگان در واحدهاي بهداشتي درماني تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ارائه گردد.

همچنين اين گروه تلاش مي نمايد تا جامعه و كاركنان بهداشتي درماني را در زمينه اهميت انجام زايمان ايمن آموزش داده و شرايط و امكانات انجام زايمان ايمن را فراهم نمايد.

از جمله سياست هاي متخذه در راستاي ارائه هر چه بهتر خدمات، ايجاد ارتباط با بخش خصوصي، اطلاع رساني از طريق رسانه هاي گروهي، تهيه و توزيع پمفلت، پوستر و جزوات آموزشي، انجام هماهنگي با مراكز آموزشي و ساير ادارات و ارگان های مرتبط مي باشند.

ما بر خود واجب مي دانيم كه پرسنل محيطي و ستادي (هسته آموزشي) را در زمينه فعاليت هاي مرتبط، آموزش داده و با ارتقای سطح علمي و مهارتی، زمينه تقويت عملكرد ايشان را پديد آوريم به علاوه سعي داريم با تدارك امكانات، نيروي پرسنلي و نظارت مستمر، خدمات استاندارد ارائه نماييم.پژوهش، جمع آوری داده ها و تجزيه و تحليل آماری آنها از جمله فعاليت هايي هستند كه ما را در رسيدن به اهدافمان ياري مي نمايند

چشم انداز واحد سلامت مادران:

تمام زنان خواهان بارداری و مادران باردار با هر وضعيتي از سلامتي و بيماري، در هر زماني قبل و حین بارداري، حين و پس از زايمان (تا شش هفته) به مراكز ارائه دهنده خدمات در هر كجاي نظام شبكه اعم از بخش دولتي يا خصوصي مراجعه نمایند، خدمات اثر بخش و مطلوب دريافت كنند. به نحوي كه طي اين دوره یا پس از آن دچار مرگ و عوارض غير قابل درمان نشده و در صورت ابتلا به هر مشكلي درمان مناسب و موثر دريافت كرده باشند و گذر از اين دوران خاطره اي خوش براي آنها به جا بگذارد.

 

اهداف واحد مادران در سال ۱۳۹۳

 

رديف

موضوع

بهبود شاخص به میزان درصد

 

 

۱

افزایش پوشش برنامه مراقبت قبل از بارداری

۵

 

 

۲

افزایش پوشش حداقل ۶ مراقبت در دوران بارداری

۱

 

 

۳

افزایش پوشش مراقبت پس از زایمان

۵/۱

 

 

۴

بهبود کیفیت مراقبت های قبل از بارداری (در بخش دولتی)

۱۰

 

 

۵

بهبود کیفیت مراقبت های بارداری

۱۰

 

 

۶

بهبود کیفیت مراقبت های پس از زایمان

۱۰

 

 

۷

کاهش درصد دیابت در بارداری

۱ درصد وضعیت موجود

 

 

۸

بهبود کمی خدمات غربالگری ناهنجاری های مادرزادی

۱۰۰ درصد وضعیت موجود

 

 

۹

کاهش درصد اختلالات رفتاری و روانی در بارداری

۱ درصد وضعیت موجود

 

             

 

 

چشم انداز اداره سالمندان

 

هرسالمندي در هر مكان، زمان و به هر دليل كه متقاضي استفاده از مراقبت هاي خاص سالمندي است بتواند اين خدمات را دريافت كند و دريافت اين خدمات بايد به گونه اي باشد كه باعث دستيابي سالمند به سالمندي پوياگردد.

 

بیانیه ماموریت واحد سلامت سالمندان

 

واحد سلامت سالمندان برنامه ریزی می نماید تا خدمات پیشگیری  شامل آموزش شیوه زندگی سالم و مراقبتهای ادغام یافته و جامع سالمندی و خدمات درمانی با کیفیت مطلوب در واحدهای بهداشتی درمانی ارائه گردد و به این طریق به ارتقای سطح سلامت سالمندان دست یابد. تلاش در جهت انجام کیفی آموزش و ارزشیابی در دو حیطه آگاهی و خصوصا آگاهی ماندگار و سپس در حیطه عملکرد از فعالیتهای شاخص در این واحد  می باشد.

 

انجام پژوهش، کسب اطلاعات از طریق آمار و تحلیل آنها از جمله فعالیتهایی است که ما را در رسیدن به اهدافمان یاری می نمایند. تعیین و تدارک مرکز رفرال سالمندی با استقرار پزشک دوره دیده سالمندی از سیاستهای دیگری است که ما را در رسیدن به اهدافمان یاری می نماید

 

رسالت اداره سلامت سالمندان در یک نگاه:

بهبود كيفيت زندگي سالمند در ابعاد سلامت جسمي و رواني

 

اهداف كلي

کاهش بیماریها،کاهش معلولیتها،کاهش مرگهای زودرس

 

 

 

 

 

ارتباط با ما

 فلاورجان  بلوار طالقانی - شبکه بهداشت و درمان فلاورجان - تلفن ۵-۳۷۴۲۱۱۰۱ - شماره فکس : ۳۷۴۲۲۷۲۷

آدرس تلگرام