معاون بهداشتی و رئیس مرکز بهداشت شهرستان

 

نام و نام خانوادگی : مهندس محسن محمدی

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای

اهم فعاليتهاي معاونت بهداشتي

۱ – شناسايي مسائل و مشكلات بهداشتي منطقه و تعيين اولويتها

۲- برنامه ريزي براي حل مسائل و مشكلات بهداشتي در چهار چوب  سياستهاي وزارت متبوع

۳- نظارت براجراي فعاليتهاي و پايش عمليات اجراي و كيفيت خدمات

۴- بازديد هاي منظم از واحدهاي اجرايي

۵- پشتيباني تداركاني ار واحدها ي اجرايي و تامين به موقع وسايل و تهجيزات و داروهاي مورد نياز

۶- فراهم كردن زمينه اجراي برنامه هاي مصوب و ابلاغ شده به شهرستان

۷- جلب مشاركت جامعه در برنامه ريزي تامين منابع و اجراي برنامه هاي بهداشتي درماني

۸- ارتباط بين بخشي و برقراري  مناسبات نزديك با مسولين شهرستان با هماهنگي مدير شبكه به منظور رفع مسائل و مشكلات بهداشتي و اجراي برنامه هاي بهداشتي درماني

 

ارتباط با ما

 فلاورجان  بلوار طالقانی - شبکه بهداشت و درمان فلاورجان - تلفن ۵-۳۷۴۲۱۱۰۱ - شماره فکس : ۳۷۴۲۲۷۲۷

آدرس تلگرام