دومین کمیته بیمه روستایی

دومین کمیته بیمه روستایی  با حضورآقای دکتر بهرامی کیا مدیرمحترم شبکه ، آقای مهندس محمدی معاون محترم  بهداشتی شبکه،مسئول وکارشناس محترم بیمه سلامت شهرستان ،نمایندگان بیمارستانهای امام خمینی ره  فلاورجان و بیمارستان شفاء کلیشاد و سودرجان وسایر اعضاء در دفتر مدیریت شبکه بهداشت ودرمان فلاورجان  در تاریخ ۹۷/۴/۲۰ برگزار شد.دراین جلسه چالشها و مسائل موجود در روستاها وشهرهای زیر ۲۰هزار نفر تابعه ی شهرستان مورد بررسی قرار گرفتند.درادامه در خصوص اجرای هرچه بهتر برنامه های جاری از جمله بهبود روند ارجاع،ایجاد عملکرد مطلوب پرسنل در سامانه سیب و هماهنگی هر چه بیشتر بیمارستانها با شبکه ،بحث وتبادل نظر صورت گرفت.                                                                

 

ارتباط با ما

 فلاورجان  بلوار طالقانی - شبکه بهداشت و درمان فلاورجان - تلفن ۵-۳۷۴۲۱۱۰۱ - شماره فکس : ۳۷۴۲۲۷۲۷

آدرس تلگرام