جلسه کارگروه تخصصی اجتماعی فرهنگی وستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان فلاورجان

جلسه کارگروه تخصصی ،اجتماعی،فرهنگی وستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان فلاورجان در روز سه شنبه مورخ ۹۷/۴/۱۹

در محل سالن جلسات فرمانداری تشکیل شد.دستور کار این جلسه پیرامون موضوعات ذیل :۱-بررسی وضعیت ازدواج وطلاق شهرستان وارائه راهکارهای مناسب در این خصوص

۲-ارائه گزارش اقدامات انجام شده در خصوص غنی سازی اوقات فراغت جوانان و نوجوانان

۳-ارائه پیشنهادات اعضاء

 

ارتباط با ما

 فلاورجان  بلوار طالقانی - شبکه بهداشت و درمان فلاورجان - تلفن ۵-۳۷۴۲۱۱۰۱ - شماره فکس : ۳۷۴۲۲۷۲۷

آدرس تلگرام