جلسه اجرای مفاد ماده ۵۹ قانون برنامه ششم توسعه کشور

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان فلاورجان جلسه ای در راستای اجرای مفاد ماده ۵۹ قانون برنامه ششم توسعه کشوربا حضور آقای دکتر بهرامی کیا مدیر محترم شبکه بهداشت ودرمان شهرستان فلاورجان،شهردار محترم شهرستان ،رئیس محترم شورای شهر فلاورجان و جمعی از مدیران و مسئولین محترم شهرستان با موضوع ضرورت احیاء بهسازی، نوسازی، مقاوم سازی، توانمند سازی و باز آفرینی محلات در قالب مطالعات مصوب ستاد بازآفرینی شهری پایدار (تهیه برنامه جامع اقدام مشترک) در سالن اجلاس شورای اسلامی شهر در تاریخ ۹۷/۷/۱۵برگزار شد.

ارتباط با ما

 فلاورجان  بلوار طالقانی - شبکه بهداشت و درمان فلاورجان - تلفن ۵-۳۷۴۲۱۱۰۱ - شماره فکس : ۳۷۴۲۲۷۲۷

آدرس تلگرام