جلسه آموزشی مدیریت کیفیت

جلسه آموزشی مدیریت کیفیت به همت واحد آموزش و ارتقاء سلامت جهت کارشناسان فنی ستاد در آموزشگاه بهورزی شبکه بهداشت و درمان فلاورجان در تاریخ ۹۷/۴/۲۰ برگزار شد.

ارتباط با ما

 فلاورجان  بلوار طالقانی - شبکه بهداشت و درمان فلاورجان - تلفن ۵-۳۷۴۲۱۱۰۱ - شماره فکس : ۳۷۴۲۲۷۲۷

آدرس تلگرام