برگزاری کارگاه آموزشی تغذیه در دوران بلوغ

کارگاه آموزشی تغذیه در دوران بلوغ در تاریخ ۱۷/۴/۹۷ توسط واحد بهبود تغذیه جامعه به صورت وبینار از ساعت ۱۱ تا ۱۳ جهت بهورزان برگزار شد . ضمنا مطالب آموزشی کارگاه در سایت شبکه بهداشت در قسمت محتوای اموزشی بارگذاری شد.

ارتباط با ما

 فلاورجان  بلوار طالقانی - شبکه بهداشت و درمان فلاورجان - تلفن ۵-۳۷۴۲۱۱۰۱ - شماره فکس : ۳۷۴۲۲۷۲۷

آدرس تلگرام