برپایی ایستگاه سلامت در اردوگاه باغ ابریشم

اندازه گیری فشار خون ، وزن و آموزش سبک زندگی سالم ، توزیع پمفلت توسط واحد مبارزه با

بیماریها و واحد سلامت خانواده و جمعیت در محل اردوگاه باغ ابریشم جهت  بازنشستگان اداره جهاد کشاورزی  استان و

 خانواده ایشان  انجام گرفت.

ارتباط با ما

 فلاورجان  بلوار طالقانی - شبکه بهداشت و درمان فلاورجان - تلفن ۵-۳۷۴۲۱۱۰۱ - شماره فکس : ۳۷۴۲۲۷۲۷

آدرس تلگرام