برنامه اجرايي هفته ترويج تغذيه با شيرمادر

 

شعار امسال هفته جهاني شير مادر : ( حسب تصميم كميته كشوري شيرمادر مرتبط با شعار جهاني و نظر به اهميت موضوع دوره طلايي عمر در توسعه پايدار)

شعار هفته جهانی شیر مادر

(۱۰۰۰ روز طلایی :مهر مادر،شیر مادر)

نقطه شروع طلايي براي سالم زيستن ۱۰۰۰ روز اول زندگي يعني از شروع بارداري تا پايان ۲ سالگي ( ۲۷۰ روز بارداري و ۷۳۰ روز اول عمر ) است. دوره اي كه كودكان بيش ترين تاثير پذيري را از محرك هاي محيط اطراف خود دارند كه آن ها را در بزرگسالي در معرض بيماري هاي مربوط به چاقي مفرط، ديابت يا فشارخون بالا قرار مي دهد. تغذيه در ۱۰۰۰ روز اول سرنوشت ساز است كه به طور مستقيم روي سلامتي در بزرگسالي و پيري تاثير خواهد گذاشت و براي پيشگيري ازمشكلات آينده ضروري است. امروزه مشخص شده است مرگ و مير ناشي از بيماري عروق كرونري در سن بزرگسالي با وزن نوزاد متولد شده و تغذيه او در دو سال اول ارتباط دارد و اين امر نشانگر اهميت تغذيه سالم مادر و مراقبت هاي دوران بارداري و شيردهي و حتي قبل از بارداري است. به عقيده محققان در اين دوره حياتي،محيط زيست در معناي تغذيه اي، اكولوژيكي، رواني عاطفي، اجتماعي اقتصادي رد پاي خود را روي ژن ها بر جا مي گذارد. بر اساس منابع علمي جهان خانواده هابايد روي كودكي فرزندانشان سرمايه گذاري كنند و بدانند كه بيشترين تاثيرات در روند رشد يك فرد در كودكي او تعيين مي شود.

چند نكته ضروري در حوزه رشد حائز اهميت است از جمله: تكامل در دوران كودكي، كه اين تكامل هم به كودك و هم به مادر باز مي گردد. تكامل دوران كودكي دررشد يك كودك تاثير بسيار زيادي دارد. با اهتمام ويژه به اين دوران يعني از دوره لقاح تا پايان دو سالگي كه ۱۰۰۰ روز طلايي نام دارد، مي توان خيلي از مسائليكه در آينده كودك را درگير مي كند، از بين برداشت. ۶۰ % رشد مغز تا پايان يك سالگي و ۷۰ % آن تا دو سالگي انجام مي شود و به ترتيب ۸۰ % رشد مغز تا سن سه سالگي و ۹۸ تا ۱۰۰ درصد رشد مغز تا پايان هشت سالگي مي باشد و اين نشان دهنده اهميت دوران طلايي است.

دانشمندان، متخصصين اقتصاد و بهداشت توافق دارند كه ارتقا تغذيه در طول ۱۰۰۰ روز طلايي عمر يكي از بهترين سرمايه گذاري هايي است كه مي توان انجام داد. در واقع هر دلار هزينه شده جهت ارتقا تغذيه طي ۱۰۰۰ روز طلايي منجر به برگشت ۴۸ دلار در بهبود سلامت و بهره وري و قابليت توليد بيشتر مي شود. به عبارتي ديگر ۱۰۰۰ روز طلايي منجر به برگشت ۴۸ دلار در بهبود سلامت و بهره وري و قابليت توليد بيشتر مي شود و روزنه بي نظير فرصت ها براي ساخت آينده سالم تر و شكوفايي بيشتر آينده است.

متاسفانه ميزان سرمايه گذاري در هزار روز طلايي نسبت به نوجواني و خردسالي كمتر است و مورد غفلت واقع مي شود. انتخاب اين شعار در هفته جهاني شير مادر،ان شاالله نقطه شروع بسيج همگاني براي افزايش آگاهي ها، ارتقا كيفيت مراقبت هاي مادر و وكودك در اين دوره و سرمايه گذاري در اين خصوص خواهد بود.

لذا مقتضي است در برگزاري مراسم بزرگداشت هفته جهاني شيرمادر ( ۱۰ تا ۱۶ مرداد ماه )، فعاليت ها حول اهميت جنبه هاي مختلف تغذيه، رشد و تكامل اين دوره طلايي صورت گيرد.

ارتباط با ما

 فلاورجان  بلوار طالقانی - شبکه بهداشت و درمان فلاورجان - تلفن ۵-۳۷۴۲۱۱۰۱ - شماره فکس : ۳۷۴۲۲۷۲۷

آدرس تلگرام