بازدید کارشناس محترم برنامه سالمندان استان از واحد سلامت خانواده وجمعیت شبکه بهداشت ودرمان فلاورجان ومرکزخدمات شهری گارماسه

 

 سرکار خانم داوری  کارشناس محترم برنامه سالمندان استان از واحد سلامت خانواده وجمعیت شبکه بهداشت ودرمان فلاورجان ومرکز خدمات شهری گارماسه بازدید به عمل آوردند ودر پایان جلسه ای به منظور بررسی مشکلات وراهکارهای  افزایش پوشش برنامه سالمندان با حضورآقای دکتر بهرامی کیا مدیر محترم شبکه بهداشت ودرمان ، آقای مهندس محمدی معاون محترم بهداشتی و خانم توکلی مسئول واحد سلامت خانواده  وکارشناسر برنامه سالمندان  در دفتر مدیریت برگزار گردید .

ارتباط با ما

 فلاورجان  بلوار طالقانی - شبکه بهداشت و درمان فلاورجان - تلفن ۵-۳۷۴۲۱۱۰۱ - شماره فکس : ۳۷۴۲۲۷۲۷

آدرس تلگرام