اولین جلسه هماهنگی درون بخشی امور مشارکتهای اجتماعی شهرستان

اولین جلسه هماهنگی درون بخشی امور مشارکتهای اجتماعی شهرستان فلاورجان با حضور مهندس محمدی معاون محترم بهداشتی شبکه و مسئولین ستادی  در سالن شماره ۲ شبکه بهداشت و درمان  فلاورجان در تاریخ ۹۷/۴/۱۹ تشکیل شد.دراین جلسه ساختار و شرح وظایف واحد امور مشارکتهای اجتماعی ارائه شد ودر خصوص شناسایی فرصتهای موجود در زمینه تشکیل مجامع سلامت شهرستان بحث وتبادل نظر صورت گرفت.

ارتباط با ما

 فلاورجان  بلوار طالقانی - شبکه بهداشت و درمان فلاورجان - تلفن ۵-۳۷۴۲۱۱۰۱ - شماره فکس : ۳۷۴۲۲۷۲۷

آدرس تلگرام