اطلاعیه

قابل توجه کلیه زنان شاغل ستادی ومحیطی تصویر شناسنامه همسر ،فرزند وکارت ملی خود را به واحد کار گزینی ارائه نمائید.

ارتباط با ما

 فلاورجان  بلوار طالقانی - شبکه بهداشت و درمان فلاورجان - تلفن ۵-۳۷۴۲۱۱۰۱ - شماره فکس : ۳۷۴۲۲۷۲۷

آدرس تلگرام