اطلاعیه

قابل توجه کلیه پرسنل ستادی ومحیطی جهت تکمیل فرم اطلاعات فردی به واحد کارگزینی مراجعه نمائید.

ارتباط با ما

 فلاورجان  بلوار طالقانی - شبکه بهداشت و درمان فلاورجان - تلفن ۵-۳۷۴۲۱۱۰۱ - شماره فکس : ۳۷۴۲۲۷۲۷

آدرس تلگرام