جلسه هماهنگی طرح ایمن سازی فلج اطفال ویژه ناظرین وتیم های عملیاتی شهرستان

جلسه هماهنگی طرح ایمن سازی فلج اطفال ویژه ناظرین وتیم های عملیاتی شهرستان درتاریخ ۹۶/۱۲/۲۳برگزارگردید

جلسه کارگروه سلامت وامنیت غذایی

جلسه کارگروه سلامت وامنیت غذایی

مراسم یادواره ۱۴شهیدکارمندشهرستان فلاورجان

حضورمحترم مدیریت وپرسنل شبکه بهداشت فلاورجان درمراسم یادواره ۱۴شهیدکارمندادارات وهمچنین ۲ شهیدکارمندشبکه بهداشت(شهیدان یزدانی وسعیدی)درسالن اجتماعات آموزش وپرورش شهرستان 

کمیته مرگ ومیرنوزادان باحضورجناب آقای دکتربهرامی کیا

کمیته مرگ ومیرنوزادان وکودکان باحضورجناب آقای دکتربهرامی کیامدیرمحترم شبکه،متخصص اطفال،متخصص زنان،معاون درمان وکارشناسان ستادی وبیمارستان امام خمینی وشفابرگزارگردید.دراین جلسه ۱۱پرونده مرگ ومیربررسی شد

نظارت کارشناسان واحدبهبودتغذیه استان ازواحدتغذیه ستادشهرستان

درتاریخ ۹۶/۱۲/۱۹کارشناسان واحدبهبودتغذیه استان ضمن نظارت ازواحدتغذیه ستادشهرستان ازفعالیتهای مرکز مشاوره تغذیه بازدیدنمودند.درپایان گزارش بازدیدبه مدیریت شبکه ارائه شد 

برگزاری کمیته سلامت کودکان وکمیته ترویج تغذیه باشیرمادر

برگزاری کمیته سلامت کودکان وکمیته ترویج تغذیه باشیرمادردرتاریخ ۹۶/۱۲/۲۰باحضورمدیرشبکه بهداشت فلاورجان ومسئولین واحدهابرگزارگردید

فرم های آماری جدید مشترک آموزش سلامت ومشارکت مردمی

فرم های آماری جدید مشترک آموزش سلامت ومشارکت مردمی

جلسه گردهمایی مدیرگروه مدیریت خطربلایا

جلسه گردهمایی آموزش وهماهنگی وارائه گزارش عملکردکارشناسان واحدمدیریت خطربلایاباحضورمدیرگروه جناب آقای حمامی وکارشناسان استانی ومسئولین واحدشهرستانهادرتاریخ ۹۶/۱۲/۲۰درمحل سالن اجتماعات شبکه بهداشت ودرمان فلاورجان برگزارگردید

آزمون آگاهی سنجی پزشکان

آزمون آگاهی سنجی پزشکان درتاریخ ۹۶/۱۲/۲۰درسالن بهورزی شبکه بهداشت فلاورجان برگزارگردید

اهدائ گل به بانوان شبکه به مناسبت میلادحضرت فاطمه (س)وروززن

جناب آقای دکتربهرامی کیا مدیرمحترم شبکه بهداشت ودرمان فلاورجان به مناسبت میلادحضرت فاطمه(س)وروززن بااهدائ گل این روزرابه بانوان شبکه تبریک گفتند

صفحه‌ها

اشتراک در شبکه بهداشت و درمان فلاورجان RSS

ارتباط با ما

 فلاورجان  بلوار طالقانی - شبکه بهداشت و درمان فلاورجان - تلفن ۵-۳۷۴۲۱۱۰۱ - شماره فکس : ۳۷۴۲۲۷۲۷

آدرس تلگرام