بازدیدخانم دکترمشکوتی کارشناس مرکزبهداشت استان

بازدیدخانم دکترمشکوتی کارشناس مرکزبهداشت استان ازطرح فلج اطفال ودیدارباجناب آفای دکتربهرامی کیا

برگزاری جلسه کشیکهای نوروزی

درتاریخ  ۹۷/۰۱/۱۸جلسه کشیکهای نوروزی باحضورجناب آقای دکتربهرامی کیاومسئولین واحدهای مربوطه برگزارگردید

شعار هفته جهانی اوتیسم(۲۵-۱۸ فروردین)

توانمند سازی  زنان و دختران مبتلا به اوتیسم

طرح ایمنسازی تکمیلی خانه به خانه فلج اطفال سال ۱۳۹۷ در شهرستان فلاورجان آغاز شد.

در تاریخ ۱۸/۰۱/ ۱۳۹۷ مراسم افتتاح طرح ایمنسازی تکمیلی خانه به خانه فلج اطفال با حضور مدیر شبکه جناب آقای دکتر بهرامی کیا، مسئول واحد مبارزه با بیماریها و جمعی از کارشناسان واحد مبارزه بابیماریهای شبکه بهداشت ودرمان شهرستان فلاورجان بر گزار گردید.

جلسه بین بخشی شبکه بهداشت ودرمان فلاورجان باهمکاری کمیته امدادوبهزیستی درخصوص گرامیداشت هفته جهانی اتیسم

جلسله بین بخشی شبکه بهداشت و درمان فلاورجان (سلامت کودکان) با همکاری کمیته امداد و اداره بهزیستی در خصوص گرامیداشت هفته جهانی اوتیسم(۲۵-۱۸ فرودین)درتاریخ ۹۷/۰۱/۱۶احضورجناب آقای دکتربهرامی کیابرگزارگردید

فرم آماری شهری روستایی

جلسه شورای اداری شهرستان

جلسه شورای اداری شهرستان باحضورجناب آقای دکتربهرامی کیاوکلیه مسئولین ادارات شهرستان درتاریخ ۹۷/۰۱/۱۴درگلزارشهدای شهرقهدریجان برگزارگردید

دیدارشهرداروشورای شهرستان باجناب آقای دکتربهرامی کیابه منظورتبریک سال نو

دیدارشهرداروشورای شهرستان باجناب آقای دکتربهرامی کیابه منظورتبریک سال نو

دیداردکترمرتضی نوری (ریاست محترم بیمارستان امام خمینی(ره))وآقای حاجی بنده باجناب آقای دکتربهرامی کیابه منظورتبریک سال نو

دیداردکترمرتضی نوری (ریاست محترم بیمارستان امام خمینی(ره))وآقای حاجی بنده باجناب آقای دکتربهرامی کیابه منظورتبریک سال نو

جلسه کمیته آموزش باحضورجناب دکتربهرامی کیاومسئولین فنی ستادی

جلسه کمیته آموزش باحضورجناب دکتربهرامی کیاومسئولین فنی ستادی

صفحه‌ها

اشتراک در شبکه بهداشت و درمان فلاورجان RSS

ارتباط با ما

 فلاورجان  بلوار طالقانی - شبکه بهداشت و درمان فلاورجان - تلفن ۵-۳۷۴۲۱۱۰۱ - شماره فکس : ۳۷۴۲۲۷۲۷

آدرس تلگرام