۱۵ ارديبهشت روز جهاني ماما به همه فرشتگان مهربان مبارك و فرخنده باد.

 به مناسبت روز جهاني ماما اقدامات زير برنامه ريزي گرديد:      ۱تعيين ماماي نمونه و تجليل از آن ها     ۲برگزاري اردوي تفريحي به محل باغ بهادران    ۳ تهيه لوح تقديرنامه     ۴ ارسال پيامك تبريك

ارتباط با ما

 فلاورجان  بلوار طالقانی - شبکه بهداشت و درمان فلاورجان - تلفن   ۵-۷۴۲۱۱۰۱

پنل ۴

test4