گرامیداشت هفته سالمند

روز شمارهفته گرامیداشت سالمند

شنبه ۵مهر: سالمندان و سبک زندگی سالم

۱ شنبه ۶ مهر: سالمندان و سازمانهای مردم نهاد

۲ شنبه ۷ مهر :سالمندان و حمایت های اجتماعی و قانونی

۳ شنبه ۸مهر : سالمندان و ارتقای سلامت

۴ شنبه ۹مهر : سالمندان و شهرهای دوستدار  سالمند 

۵شنبه ۱۰مهر : سالمندان و کرامت اجتماعی

جمعه ۱۱مهر  : سالمندان و خانواده 

ارتباط با ما

 فلاورجان  بلوار طالقانی - شبکه بهداشت و درمان فلاورجان - تلفن ۵-۳۷۴۲۱۱۰۱ - شماره فکس : ۳۷۴۲۲۷۲۷

آدرس تلگرام