کارگاه مدیریت حوادث شیمیایی در محیط کار

پیرو هفتمین صورتجلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان، جلسه آموزشی با موضوع مدیریت حوادث شیمیایی محیط کار و آشنایی با نرم افزار Wiserجهت رابطین ادارات و کارشناسان بهداشت حرفه ای صنایع و مسئولین محترم واحدهای ستادی شبکه بهداشت و درمان فلاورجان در تاریخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۶ در سالن اجتماعات شبکه برگزار گردید.

ارتباط با ما

 فلاورجان  بلوار طالقانی - شبکه بهداشت و درمان فلاورجان - تلفن ۵-۳۷۴۲۱۱۰۱ - شماره فکس : ۳۷۴۲۲۷۲۷

آدرس تلگرام