چهارمین جلسه هماهنگی درون بخشی آموزش و ارتقای سلامت زمستان ۹۶

در این جلسه در خصوص برنامه نیازسنجی سلامت جامعه ، کمپین ببین ، بدان ، دیده شو - رسانه های تولیدی - سواد سلامت - هماهنگی امور جاری واحد آموزش و ارتقای سلامت بحث و تبادل نظر صورت گرفت

ارتباط با ما

 فلاورجان  بلوار طالقانی - شبکه بهداشت و درمان فلاورجان - تلفن ۵-۳۷۴۲۱۱۰۱ - شماره فکس : ۳۷۴۲۲۷۲۷

آدرس تلگرام