پروتکل کنترل زردی نوزادی ( هایپربیلی روبینمی غیر مستقیم ) در نوزادان با سن ۳۵ هفته یا بیشتر

پروتکل کنترل زردی نوزادی ( هایپربیلی روبینمی غیر مستقیم ) در نوزادان با سن ۳۵ هفته یا بیشتر

ارتباط با ما

 فلاورجان  بلوار طالقانی - شبکه بهداشت و درمان فلاورجان - تلفن   ۵-۷۴۲۱۱۰۱

پنل ۴

test4