واحد مدارس

برگزاری کمیته بهداشت مدارس

کمیته بهداشت مدارس با حضور آقای دکتر قاری(معاون محترم درمان)،کارشناس بهداشت و تغذیه آموزش و پرورش فلاورجان ،مسئولین واحدهای ستادی در تاریخ ۲۶/۶/۹۴ برگزار گردید.

کارگاه مدیریت اطلاعات سلامت نوجوانان و مدارس

کارگاه مدیریت اطلاعات سلامت نوجوانان و مدارس، جهت پرسنل بهداشت خانواده(۱۵/۶/۹۴)-مامایی(۱۶/۶/۹۴)-مبارزه با بیماری ها(۲۴/۶/۹۴)،توسط واحد بهداشت مدارس برگزار گردید.

گرامیداشت هفته سالمند

شعار هفته سالمند (۱۱-۵)مهرماه

(( کسی را فراموش نکینم - فردایی برای همه ))

برگزاری کلاس آموزشی

واحد سلامت نوجوانان جوانان و مدارس شهرستان  فلاورجان در تاریخ ۲۸ و ۲۹/۲/۹۳ اقدام به برگزاری کلاس آموزشی پرونده الکترونیک جهت پرسنل واحد سلامت خانواده و جمعیت نمود.

واحد سلامت نوجوانان جوانان و مدارس شهرستان  فلاورجان در تاریخ ۱۴/۲/۹۳ اقدام به برگزاری کلاس آموزشی پیشگیری از رفتارهای مخاطره آمیز  جهت بهورزان نمود.

واحد سلامت نوجوانان جوانان و مدارس شهرستان  فلاورجان در تاریخ ۱۱/۳/۹۳ اقدام به برگزاری کلاس آموزشی پرونده الکترونیک جهت پزشکان نمود.

واحد سلامت نوجوانان جوانان و مدارس شهرستان  فلاورجان در تاریخ ۲۴/۲/۹۳ اقدام به برگزاری کلاس آموزشی پرونده الکترونیک جهت پرسنل واحد مبارزه با بیماری ها نمود.

اشتراک در واحد مدارس

ارتباط با ما

 فلاورجان  بلوار طالقانی - شبکه بهداشت و درمان فلاورجان - تلفن ۵-۳۷۴۲۱۱۰۱ - شماره فکس : ۳۷۴۲۲۷۲۷

آدرس تلگرام