آموزشگاه بهورزی

اطلاعیه بهورزان

قابل توجه بهورزان محترم در تاریخ ۹۷/۳/۳ ساعت ۱۱صبح بصورت آزمایشی وارد سایت آموزش وبینار به آدرس ذیل گردید تا نواقص احتمالی قبل از برگزاری باز آموزی ۹۷/۳/۷ برطرف گردد.webinar.mui.ac.ir/falavarjan

اشتراک در آموزشگاه بهورزی

ارتباط با ما

 فلاورجان  بلوار طالقانی - شبکه بهداشت و درمان فلاورجان - تلفن ۵-۳۷۴۲۱۱۰۱ - شماره فکس : ۳۷۴۲۲۷۲۷

آدرس تلگرام