هفتمین روز درگذشت مرحوم حاج عباسعلی یزدانی (کارشناس اسبق واحد نظارت بر درمان ) و چهلمین روز درگذشت پدر بزرگوارشان

هفتمین روز درگذشت مرحوم حاج عباسعلی یزدانی  (کارشناس اسبق واحد نظارت بر درمان ) و چهلمین روز درگذشت پدر بزرگوارشان

ارتباط با ما

 فلاورجان  بلوار طالقانی - شبکه بهداشت و درمان فلاورجان - تلفن ۵-۳۷۴۲۱۱۰۱ - شماره فکس : ۳۷۴۲۲۷۲۷

آدرس تلگرام