هفتمین دوره انتخابات نظام پزشکی به صورت الکترونیکی در کل کشور برگزار می شود

*رییس دفتر آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت

 

-هفتمین دوره انتخابات نظام پزشکی به صورت الکترونیکی در کل کشور برگزار می شود

 

-انتخابات الکترونیک از اتلاف وقت و هزینه بیش از ۲۰۰ هزار سفر شهری و بین شهری جلوگیری می کند

 

-اعضای نظام پزشکی برای شرکت در انتخابات الکترونیکی نظام پزشکی باید از طریق تلفن همراه شخصی خود، کد ۱۲ رقمی  را دریافت کرده و با آن کد در سامانه انتخابات به آدرس   entekhabat.behdasht.gov.ir رای خود را ثبت کنند

 

-پس از آغاز رسمی انتخابات در ۳۰ تیرماه ۹۶، اعضای نظام پزشکی می توانند با تلفن همراه شخصی خودشان که شماره آن در سامانه نظام پزشکی ثبت شده و یا مالکیت آن به نام فرد رای دهنده است، شماره ملی خود را به سامانه ۲۰۰۰۱۹۰ ارسال کرده و کد رمز را دریافت کنند

 

-افراد پس از دریافت کد رمز ۱۲ رقمی از سامانه ۲۰۰۰۱۹۰، فقط یک ساعت وقت دارند تا پس از ورود به سامانه با شماره ملی، شماره نظام پزشکی و کد رمز، رای خود را ثبت کنند

 

-در صورتی که فرد در این یک ساعت به هر دلیلی نتواند رای بدهد، فقط یک بار دیگر تا پایان زمان رای گیری می تواند درخواست کد رمز کند

 

-اعضای نظام پزشکی برای دریافت کد رمز حتما از شماره های تلفن همراهی استفاده کنند که یا در سامانه نظام پزشکی ثبت شده و یا مالکیت آن به نام خودشان است

 

-اگر اعضای نظام پزشکی به توصیه ها عمل کنند، در فاصله یک تا دو دقیقه می توانند رای خود را ثبت کنند

ارتباط با ما

 فلاورجان  بلوار طالقانی - شبکه بهداشت و درمان فلاورجان - تلفن ۵-۳۷۴۲۱۱۰۱ - شماره فکس : ۳۷۴۲۲۷۲۷

آدرس تلگرام