هفتمین دوره انتخابات نظام پزشکی شهرستان فلاورجان در محل بیمارستان امام (ره) برگزار شد

هفتمین دوره انتخابات نظام پزشکی شهرستان فلاورجان در محل بیمارستان امام (ره) برگزار شد

ارتباط با ما

 فلاورجان  بلوار طالقانی - شبکه بهداشت و درمان فلاورجان - تلفن ۵-۳۷۴۲۱۱۰۱ - شماره فکس : ۳۷۴۲۲۷۲۷

آدرس تلگرام