نشست روشنگری با موضوع بصیرت با سخنرانی امام جماعت حاج آقا شمس به مناسبت روز ۹ دی

نشست روشنگری با موضوع بصیرت با سخنرانی امام جماعت حاج آقا شمس به مناسبت روز ۹ دی

ارتباط با ما

 فلاورجان  بلوار طالقانی - شبکه بهداشت و درمان فلاورجان - تلفن ۵-۳۷۴۲۱۱۰۱ - شماره فکس : ۳۷۴۲۲۷۲۷

آدرس تلگرام