معدوم نمودن حدود ۳۲۰۰ کیلوگرم مواد غذایی و بهداشتی غیر قابل مصرف

معدوم نمودن حدود ۳۲۰۰ کیلوگرم مواد غذایی و بهداشتی غیر قابل مصرف

ارتباط با ما

 فلاورجان  بلوار طالقانی - شبکه بهداشت و درمان فلاورجان - تلفن ۵-۳۷۴۲۱۱۰۱ - شماره فکس : ۳۷۴۲۲۷۲۷

آدرس تلگرام