مطالعات مختلف تغذيه اي در ساليان اخیر حاکی از روند رو به گسترش و هشدار دهنده ی

مطالعات مختلف تغذيه اي در ساليان اخیر حاکی از روند رو به گسترش و هشدار دهنده ی بيماري هاي غیر واگیر مرتبط با تغذيه از جمله اضافه وزن و چاقي در جامعه مي باشد. از جمله عوامل تاثیرگذار در این امر می توان به «عدم رعايت تغذيه صحيح و کم تحرکی» اشاره نمود.

با توجه به مطالب پیشگفت و تاکید بر آموزش همگانی در قالب برنامه ارتقای فرهنگ و سواد تغذیه ای جامعه در برنامه۵ سالهششم ،  بسیج ملی آموزش همگانی تغذیه صحیحسال۱۳۹۶با شعارچاقی تهدید کننده سلامت امروز و فردابا تاکید بر"افزایش مصرف میوه، سبزی و حبوبات و افزایش تحرک و فعالیت بدنی"از تاریخ ۱۴/۱۰/۹۶ لغایت ۳۰/۱۰/۹۶(مقارن با هفته ملی تغذیه و سلامتی)هم زمان با سراسر کشور به اجرا درخواهد آمد.

ارتباط با ما

 فلاورجان  بلوار طالقانی - شبکه بهداشت و درمان فلاورجان - تلفن ۵-۳۷۴۲۱۱۰۱ - شماره فکس : ۳۷۴۲۲۷۲۷

آدرس تلگرام