سومین آزمون مسئولین فنی شرکتهای خصوصی ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ای به ۹۶/۰۵/۱۱ موکول شد

ارتباط با ما

 فلاورجان  بلوار طالقانی - شبکه بهداشت و درمان فلاورجان - تلفن ۵-۳۷۴۲۱۱۰۱ - شماره فکس : ۳۷۴۲۲۷۲۷

آدرس تلگرام