سمینار دو روزه نارسائی و پیوند قلب

سمینار دو روزه نارسائی و پیوند قلب اطلاعات بیشتر فایل پیوست ...

فایل پیوست: 

ارتباط با ما

 فلاورجان  بلوار طالقانی - شبکه بهداشت و درمان فلاورجان - تلفن ۵-۳۷۴۲۱۱۰۱ - شماره فکس : ۳۷۴۲۲۷۲۷

آدرس تلگرام