سلامت خانواده

برگزاري جلسه هماهنگی واحد سلامت خانواده و جمعیت

 جلسه هماهنگی واحد سلامت خانواده و جمعیتدر تاریخ ۵ شهریور ماه برگزار گردید. دراین جلسه جناب آقای دکتر صالحی، مدیر محترم شبکه بهداشت ودرمان و دکتر رضا پوریان معاون محترم بهداشتی درخصوص برنامه نظام تحول سلامت واهمیت اجرای برنامه، چند پیشه بودن مراقبین سلامت صحبت نمودند و همچنین کارشناسان واحد سلامت خانواده در مورد دستورالعملهای اخیر برنامه ها و نکات اجرایی ، مطالبی بیان نمود و درپایان سیاست های کلی جمعیت ابلاغی مقام معظم رهبری به پرسنل مراکز تحویل داده شد.

برگزاري كارگاه آموزشي ((غربالگری وتشخیص ناهنجاری جنین)) ویژه پزشکان

واحد سلامت خانواده وجمعیت شبکه بهداشت ودرمان شهرستان فلاورجان کارگاه آموزشي با عنوان (غربالگری وتشخیص ناهنجاری جنین))در تاریخ ۶ مرداد ماه با هدف آشنايي فراگیران  با اهمیت ونحوه تشخیص ناهنجاری جنینوغربالگریناهنجاریهای کروموزمی جنین درسه ماهه اول ودوم بارداری برگزار نمود. دراین کارگاه که پزشکان تحت پوششمرکز بهداشت شهرستان حضور داشتند، خانم دکترزارعان (متخصص زنان وزایمان) در خصوص نحوه تشخیص، غربالگریناهنجاریهای کروموزمی جنین درسه ماهه اول ودوم بارداری ، نحوه انجام غربالگری ناهنجاری نقص لوله عصبی وناهنجاریهای اصلی مباحثی بیان نمودند.

برگزاري كارگاه آموزشي ((فشارخون دربارداری)) ویژه پرسنل بهداشت خانواده ومامایی

 واحد سلامت خانواده وجمعیت شبکه بهداشت ودرمان شهرستان فلاورجان کارگاه آموزشي با عنوان ((فشارخون در بارداری)) در تاریخ ۲۴ و۲۵خرداد ماه به مدت ۴و۵ساعت برگزار نمود. دراین کارگاه که پرسنل بهداشت خانواده ومامایی ، تحت پوشش مرکز بهداشت شهرستان حضور داشتندبراساس نیازسنجی استانی در راستاي افزايش سطح آگاهي پرسنل مامایی  وبهداشت خانواده در خصوص اهمیت وانواع فشارخون دربارداری ،عوامل خطر ساز در بروز افزایش فشارخون دربارداری ،علائم پره اکلمسی وراههای تشخیص اکلامپسی ،عوارض افزایش خون درمادر وجنین ، پیشگیری ودرمان فشارخون دربارداری به مدت ۵ساعت  توسط خانم دکتر اللهیاری برگزار گردید

برگزاري جلسه هماهنگی واحد سلامت خانواده وجمعیت

جلسه هماهنگی واحد سلامت خانواده وجمعیت در تاریخ ۶ تیرماه۹۴ برگزار گردید. دراین جلسه جناب آقای دکترصالحی (مدیرمحترم شبکه) و سرکارخانم دکتر رضاپوریان (معاون محترم بهداشتی) حضور داشتند و نکاتی را درخصوص ارائه خدمات به پرسنل متذکر شدند.

 درادامه سرکارخانم مشهدی (مسئول واحدسلامت خانواده) با آرزوی قبولی طاعات وعبادات همکاران محترم در مورد برنامه زمان بندی جلسه های هماهنگی صحبت نمودند و سپس کارشناسان هرکدام ازبرنامه های واحد و کارشناس واحد بهبود تغذیه هماهنگیهای لازم در راستای اجرای صحیح برنامه ها به عمل آوردند.

برگزاری کارگاه آموزشی افسردگی در سالمندی

شبكه بهداشت ودرمان شهرستان فلاورجان کارگاه آموزشي با عنوان ((افسردگی در سالمندی))در تاریخ۱۱و۱۲خردادماه به همت واحد سلامت خانواده وجمعيت اين شبكه و با همکاری مدرس سرکارخانم مشهدی برگزار نمود . دراین کارگاه،کاردانان و کارشناسان بهداشت خانواده و ماما تحت پوشش مرکز بهداشت شهرستان حضور داشتند.

برگزاری کارگاه آموزشی "مراقبت ممتد گیرندگان خدمات سبا"

شبکه بهداشت و درمان شهرستان فلاورجان، کارگاه آموزشی تحت عنوان "مراقبت ممتد گیرندگان خدمات سبا" در تاریخهای۱۵و۱۶/۲/۹۴ برگزارنمود.

دراین کارگاه  آموزشی که به همت واحد سلامت خانواده وجمعیت برگزار شد،۷۵ نفر از کاردانها وکارشناسان  بهداشت خانواده ومامایی شاغل در مراکز بهداشتی درمانی وخانه های بهداشت  تحت پوشش شبکه حضور داشتند. شایان ذکر است که دراین کارگاه در خصوصاهداف برنامه سبا و اجزای شناسنامه سلامت سبا،ارزیابی شیوه زندگی سالم، سلامت باروری و نحوه ثبت نتایج ارزیابی ها و نحوه گزارشدهی آماری به ستاد شهرستانمطالبی ارائه گردید. 

برگزاري كارگاه آموزشي ((بیماریهای شایع مردان))

کارگاه آموزشي با عنوان ((بیماریهایشایع مردان)) در تاریخ ۱و۲ بهمن ماه با هدف آشنايي فراگیران با ارایه خدمات آموزشی ومشاوره دربرخورد با بیماریهای شایع مردان برگزار نمود. دراین کارگاه که پرسنل واحد سلامت خانواده و جمعیت تحت پوشش مرکز بهداشت شهرستان حضور داشتند، جناب آقای دکتر مسائلی درخصوص علائم هشداردهنده و عوامل خطر مرتبط با بیماریهای شایع مردان ، راههای پیشگیری، غربالگری سرطان پروستات و کولورکتال،اختلالات شایع مجاری ادراری تناسلی مردان مباحثی بیان نمودند.  همچنین واحد سلامت خانواده وجمعیت شبکه بهداشت ودرمان شهرستان فلاورجان کارگاه آموزشی با همین عنوان درتاریخ ۲۲و۲۳و۲۴دیماه جهت بهورزان تحت پوشش مراکز برگزارنمود.دراین کارگاه سرکارخانم کمائی (مدیرمحترم آموزشگاه بهورزی بهداشت استانبه عنوان مدرس کارگاه، همکاری باواحد سلامت خانواده وجمعیت در راستای برگزاری کارگاه را داشتند.

• برگزاري كارگاه آموزشي ((رویکردها و سیاست های جدید باروری سالم و جمعیت))

   شبكه بهداشت ودرمان شهرستان فلاورجان کارگاه آموزشي با عنوان ((رویکردها و سیاست های جدید باروری سالم و جمعیت)) در تاریخ ۲۲و۲۳و۲۴ دی ماه برگزارنمود. دراین کارگاه، که بهورزان تحت پوشش مرکز بهداشت شهرستان حضور داشتند، سرکارخانم مرادی درخصوص بهداشت باروری جوانان، سلامت مادرو کودک، ناباروری مطالبی بیان نمودند و سپس سرکارخانم کیانی به مباحث ازدواج در جوانان، وضعیت باروری کشور واستان و چالشهای برنامه پرداختند.

همچنین واحد سلامت خانواده وجمعیت شبکه بهداشت ودرمان شهرستان فلاورجان کارگاه آموزشی با همین عنوان درتاریخ ۳۰ دیماه جهت پزشکان تحت پوشش مراکز برگزارنمود.دراین کارگاه سرکارخانم نعمت اللهی (کارشناس مسئول واحد خدمات باروری سالم مرکز بهداشت استان) وسرکارخانم منصوری (کارشناسان محترم واحد خدمات باروری مرکز بهداشت استانبه عنوان مدرس کارگاه، همکاری باواحد سلامت خانواده وجمعیت در راستای برگزاری کارگاه را داشتند.

برگزاري كارگاه آموزشي ((ایدز در بارداری)) ویژه پرسنل سلامت خانواده

  واحد سلامت خانواده وجمعیت شبکه بهداشت ودرمان شهرستان فلاورجان کارگاه آموزشي با عنوان ((ایدز در بارداری)) در تاریخ ۲۳و۲۴ دی ماه به مدت ۴ساعت برگزار نمود. دراین کارگاه، که پرسنل واحد سلامت خانواده و جمعیت تحت پوشش مرکز بهداشت شهرستان حضور داشتند سرکارخانم تباشیری درخصوص فیزیوپاتولوژی ایدز ،فاکتورهای خطر، عوارض، نحوه تشخیص، کنترل بیماری ایدز ومراقبتهای بارداری در مادران مبتلا به ایدز مباحثی بیان نمودند.

• برگزاري كارگاه آموزشي ((مدیریت وابسته به مواددربارداری وشیردهی)) ویژه پزشکان

·        واحد سلامت خانواده وجمعیت شبکه بهداشت ودرمان شهرستان فلاورجان کارگاه آموزشي با عنوان ((مدیریت وابسته به مواددربارداری وشیردهی)) در تاریخ ۱۵ دی ماه به مدت ۶ ساعت با هدف آشنايي فراگیران با نحوه ارایه خدمات آموزشی ومشاوره در زمینه فوق برگزار نمود. دراین کارگاه که پزشکان تحت پوشش مرکز بهداشت شهرستان حضور داشتند، جناب آقای دکتر هاشمی و جناب آقای دکتر جعفرزاده به عنوان مدرس همکاری با واحد خانواده داشتند

صفحه‌ها

اشتراک در سلامت خانواده

ارتباط با ما

 فلاورجان  بلوار طالقانی - شبکه بهداشت و درمان فلاورجان - تلفن   ۵-۷۴۲۱۱۰۱

پنل ۴

test4