روز قدس را به عنوان میراث ماندگار امام، با حضور گسترده گرامی می داریم.

روز قدس را به عنوان میراث ماندگار امام، با حضور گسترده گرامی می داریم.

ارتباط با ما

 فلاورجان  بلوار طالقانی - شبکه بهداشت و درمان فلاورجان - تلفن ۵-۳۷۴۲۱۱۰۱ - شماره فکس : ۳۷۴۲۲۷۲۷

آدرس تلگرام