دیدار مدیر و امور عمومی محترم شبکه از رییس اداره ثبت احوال به مناسب روز ثبت احوال

دیدار مدیر و امور عمومی محترم شبکه از رییس اداره ثبت احوال به مناسب روز ثبت احوال

ارتباط با ما

 فلاورجان  بلوار طالقانی - شبکه بهداشت و درمان فلاورجان - تلفن ۵-۳۷۴۲۱۱۰۱ - شماره فکس : ۳۷۴۲۲۷۲۷

آدرس تلگرام