دیدار شهردار و شورا محترم شهر فلاورجان از مدیر شبکه به مناسبت روز پزشک

دیدار شهردار و شورا محترم شهر فلاورجان از مدیر شبکه به مناسبت روز پزشک

ارتباط با ما

 فلاورجان  بلوار طالقانی - شبکه بهداشت و درمان فلاورجان - تلفن ۵-۳۷۴۲۱۱۰۱ - شماره فکس : ۳۷۴۲۲۷۲۷

آدرس تلگرام