دومین جلسه هماهنگی سرگروه های برنامه ملی خود مراقبتی در سال ۹۶

دومین جلسه هماهنگی سرگروه های برنامه ملی خود مراقبتی در سال ۹۶

ارتباط با ما

 فلاورجان  بلوار طالقانی - شبکه بهداشت و درمان فلاورجان - تلفن ۵-۳۷۴۲۱۱۰۱ - شماره فکس : ۳۷۴۲۲۷۲۷

آدرس تلگرام