دومین جلسه آموزشی رابطین ادارات و کارخانجات شهرستان در سال ۹۶

دومین جلسه آموزشی رابطین ادارات و کارخانجات شهرستان در سال ۹۶ با همکاری آموزش و ارتقا سلامت - سلامت محیط - سلامت خانواده

ارتباط با ما

 فلاورجان  بلوار طالقانی - شبکه بهداشت و درمان فلاورجان - تلفن   ۵-۷۴۲۱۱۰۱

پنل ۴

test4