جلسه هماهنگی شبکه با مسئولین محترم بیمارستان های امام خمینی (ره ) فلاورجان و شفا کلیشاد و سودرجان

جلسه هماهنگی شبکه با مسئولین محترم بیمارستان های امام خمینی (ره ) فلاورجان و شفا کلیشاد و سودرجان

ارتباط با ما

 فلاورجان  بلوار طالقانی - شبکه بهداشت و درمان فلاورجان - تلفن   ۵-۷۴۲۱۱۰۱

پنل ۴

test4