جلسه هماهنگی در خصوص برگزاری هفته جهانی شیر مادر

جلسه هماهنگی در خصوص برگزاری هفته جهانی شیر مادر با حضور مسئولین شبکه ، بیمارستان امام (ره) و بیمارستان شفا

ارتباط با ما

 فلاورجان  بلوار طالقانی - شبکه بهداشت و درمان فلاورجان - تلفن   ۵-۷۴۲۱۱۰۱

پنل ۴

test4