جلسه هماهنگی خودمراقبتی سازمانی

روز دوشنبه ۱۱ دی ماه توسط واحد آموزش و ارتقای سلامت جلسه هماهنگی باحضور نمایندگان مناطق هشت گانه شرکت گاز شهرستان برگزار شد . در این جلسه در خصوص خودمراقبتی سازمانی ، شیوه تدوین برنامه عملیاتی خودمراقبتی سازمانی ، تفاهم نامه فی مابین ، بسیج ملی تغذیه و سند ملی تغذیه بحث و تبادل نظر صورت گرفت

ارتباط با ما

 فلاورجان  بلوار طالقانی - شبکه بهداشت و درمان فلاورجان - تلفن ۵-۳۷۴۲۱۱۰۱ - شماره فکس : ۳۷۴۲۲۷۲۷

آدرس تلگرام