جلسه هماهنگی و برنامه ریزی هفتمین دوره انتخابات نظام پزشکی شهرستان فلاورجان

جلسه هماهنگی و برنامه ریزی مسئولین شبکه و بیمارستانهای امام خمینی (ره) و شفا کلیشاد و سودرجان در راستای برگزاری هفتمین دوره انتخابات نظام پزشکی شهرستان فلاورجان

ارتباط با ما

 فلاورجان  بلوار طالقانی - شبکه بهداشت و درمان فلاورجان - تلفن ۵-۳۷۴۲۱۱۰۱ - شماره فکس : ۳۷۴۲۲۷۲۷

آدرس تلگرام