جلسه بازآموزی ترومبوز وریدی عمقی در بارداری - بیماریهای تیروئید در بارداری - برنامه EOP بلایا

جلسه بازآموزی ترومبوز وریدی عمقی در بارداری - بیماریهای تیروئید در بارداری - برنامه EOP بلایا

ارتباط با ما

 فلاورجان  بلوار طالقانی - شبکه بهداشت و درمان فلاورجان - تلفن   ۵-۷۴۲۱۱۰۱

پنل ۴

test4